top of page
MHRC-logo.jpg

קול קורא לביצוע מחקרים בתחום חוסן ובריאות הנפש

במסגרת השקת המרכז למחקר חוסן ובריאות הנפש של מכון כללית למחקר, אנו מזמינים את עובדי כללית להגיש הצעות למחקרי נתונים פורצי דרך אשר יש בכוחם להשפיע לטובה על המענה לאתגרי בריאות הנפש בישראל ובעולם, בכלל ובתקופה מורכבת זו בפרט, ולפתח תובנות, מדיניות וכלים יישומיים לקידום בריאות הנפש בכללית. 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube

קול קורא זה מכוון לכל עובדות ועובדי 'כללית', בכל הסקטורים, בקהילה ובבתי החולים, ומוקדש לו מימון ייעודי משמעותי.

ההצעות הזוכות, אשר יבחרו בהליך תחרותי דו-שלבי על-ידי וועדה מקצועית בהשתתפות אנשי מקצוע ונציגי חטיבות קהילה, בתי"ח וחדשנות, יזכו למעטפת תמיכה, הנגשת מידע ארגוני, וסיוע אינטנסיבי בניקוי הנתונים, ניתוחם והוצאה לפועל של המחקר בכל שלביו.   

קריטריונים לבחירה (מעבר לאיכות המדעית של הצעת המחקר)

 • תינתן עדיפות להצעות מחקר הנוגעות לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל, בדגש על אוכלוסיות המושפעות ממצב המלחמה הנוכחי

 • תינתן עדיפות להצעות המכוונות לשינוי מדיניות משמעותי ולהצעות להן השפעה יישומית משמעותית 

 • תינתן עדיפות להצעות שירתמו שיתוף פעולה בין קהילה לבתיה"ח  

 • הצעות המחקר ייבחרו תוך ייצוג לתחומי מחקר שונים (ילדים ונוער ומבוגרים), וגיוון מגדרי של החוקרים והחוקרות הראשיים 

הליך השיפוט והבחירה

שלב א':
הגשת תקציר עד 300 מילים, בפורמט זה (נא להוריד את הקובץ), בצירוף קו"ח של החוקר/ת הראשי/ת עד לתאריך 30.4.2024. 


שלב ב':
העולים לשלב השני יתבקשו להגיש הצעת מחקר סדורה, בסיוע והכוונה של צוות המרכז.
מההצעות שיוגשו בשלב ב' תבחרנה ההצעות הזוכות.

 

לא נקבע רף עליון למספר ההצעות הזוכות – תתבצע התאמה בהתאם למורכבות המחקרים הזוכים ותשומות התמיכה המוקדשות לקול הקורא. 

 תאריך אחרון להגשת הצעות המחקר - הוארך עד ה-7.5.24

אודות מרכז המצויינות לחקר בריאות הנפש

 

מרכז המחקר לחוסן ובריאות הנפש, מכון כללית למחקר, הושק בחודש פברואר 2024 במטרה לקדם מחקר נתונים ומדינות בתחום בריאות הנפש בכללית ולפתח כלים יישומיים ופרקטיים לקידום בריאות הנפש והחוסן בקרב אוכלוסיית מבוטחי 'כללית'.

 

המרכז ינווט על ידי וועדת היגוי מקצועית מתחום בריאות הנפש בקהילה ובמרכזי בריאות הנפש בהובלת פרופ' אמיר קריבוי, ד"ר עידו לוריא וד"ר ירדן לוינסקי. 

 

בכדי לקדם את המחקר בכללית בתחום חשוב זה, המרכז יקדם מספר מהלכים מרכזיים:

 • העשרה וטיוב מסדי נתונים וקידום רשמים הזמינים למחקר בבריאות הנפש

 • הנגשת מידע רלבנטי וחיוני לקובעי מדיניות בכללית וברמה הלאומית בתחום בריאות הנפש

 • קידום מחקרים בתחום בריאות הנפש ופרסומם בספרות המדעית

 • תמיכה שוטפת במחקרי נתונים בתחום החוסן ובריאות הנפש

 • פרסום קולות קוראים להם ייועד תקציב מטעם המרכז 

 • סיוע בהגשת בקשות למענקים למקורות חוץ על ידי חוקרים וחוקרות מובילים בכללית 

 

במקביל, יודגש כי חדר המחקר הייעודי לבריאות הנפש ובתיה"ח המיוחדים, כמו-גם יחידות המחקר המוסדיות, ימשיכו לתת מענה לחוקרים והחוקרות מתחום בריאות הנפש בכל מוסדות כללית, בהתאם לצרכים העולים מהשטח. 

bottom of page