top of page
התכנית לרפואה מצטיינת וחוקרת בכללית

רומ"ח

רומח_לוגו_קטן.png

תוכנית רומ"ח נועדה לקדם מחקרי נתונים בכללית, בתמיכה של מומחים באפידמיולוגיה, סטטיסטיקה, ML, ומדעי הנתונים מכללית ומהאקדמיה, תוך התמקדות בסוגיות משמעותיות בפרקטיקה הרפואית.

להגשת הצעות מחקר - יש להכנס לפורטל המחקר בכללינט

תאריך אחרון להגשה: 13.04.23
רומח-צוות.jfif

במסגרת התכנית ייבחרו עד 2 מחקרים מכל מרחב – הראשון מבית החולים והשני מהמחוזות המשויכים לאותו המרחב, והיא תכלול תכנון כולל ויישום end-to-end  של מחקר מבוסס נתונים.

המחקרים הנבחרים יזכו לתמיכה נרחבת: לגיבוש הצעת המחקר, שליפת הנתונים וביצוע ניתוח הנתונים, תוך שילוב מומחים ב- Machine Learning מן האקדמיה.

בתוכנית רומ"ח השנה נשים דגש על מחקרי פרדיקציה מבוססי AI שמטרתם לזהות אנשים בסיכון למחלה עתידית או החמרה עתידית במחלה קיימת.

המשתתפים ברומ"ח מקבלים 

תמיכה בהגשת וקבלת כל האישורים הנדרשים

גישה לכלל נתוני כללית הנדרשים למחקר(באישור הלסינקי והועדה לשימוש בנתונים)

תמיכת של צוות חדרי המחקר

תמיכה וייעוץ אפידמיולוגי

שותף מחקר בעל ניסיון בניתוח נתונים

הגשת הצעת מחקר - דרך פורטל החוקרים בכללינט

שותפים אקדמיים

שותפים רומח.png

TIMELINE

רומח2023תאריכים.png

הקריטריונים לבחירה

ועדה משותפת של חטיבות המטה ומערך החדשנות תשפוט את כלל ההצעות ותבחר את המתאימות ביותר למחקר, על פי הקריטריונים הבאים:

 

  1. שאלת המחקר הינה data driven וקיימים נתונים מספקים במאגרי הנתונים הזמינים על מנת לאפשר מענה איכותי על שאלת המחקר.

  2. יינתן יתרון למחקר המשלב בין נתוני בית חולים וקהילה.

  3. מידת הרלוונטיות של התוצאות הצפויות בפרקטיקה הרפואית בכללית.

  4. ניקוד נוסף יינתן למחקרים העוסקים הנושאים הבאים:

    1. מחקר המתמקד בריבוי תחלואה ובמחלות כרוניות.

    2. ברפואה מותאמת אישית

    3. מחקר המתמקד ברצף הטיפולי במעבר בין האשפוז בבית החולים לקהילה.

הגשת הצעת מחקר - דרך פורטל החוקרים בכללינט
bottom of page