top of page

יחד ננצח - חוברים לכללית עם פתרונות לבריאות הנפש

העת הזו בעלת השפעות מהותיות על בריאות הנפש. תושבים רבים נעקרו מבתיהם , ורבים חוו או נחשפו לאלימות מחרידה. לפיכך ישנה וצפויה עוד עלייה משמעותית במקרים הנדרשים לטיפול בבריאות הנפש כמו PSTD, חרדה ודכאון, וזאת בנוסף לאוכלוסייה שהתמודדה  עם אתגרים נפשיים או גופניים עוד לפני האירוע, שמצבם עשוי להחמיר. כמו כן , אוכלוסיית המטפלים עצמה נמצאת בסכנת שחיקה, ונדרשת לאכוונה מקצועית אל מול אירוע כה חריג בממדיו וחומרתו וכן לתמיכה ומענה רגשי.
 

על מנת לתת מענה לאתגרים הייחודיים העולים בעת הזו, שירותי בריאות כללית מזמינה חברות להציע פתרונות טכנולוגים או אחרים המספקים מענה לאתגרים העולים בעת הזו, בתחומי בריאות הנפש.

תחומי המיקוד הנם:

כלים למטפל – לסיוע ואוטומציה בהכנה, תיעוד וסיכום מפגש, כלי אבחון, חינוך, וטיפול עצמי למטופלים במצבים קלים וסב-קליניים

כלים לאופטימזצית משאבי הארגון,
תיעדוף דחיפות מקרים וניהול סיכונים,
מעקב על המשך טיפול

תמיכה במטפלים- הכשרה והכוונה מקצועית, תמיכה רגשית למטפלים

כלים טיפולייים כתוספת למטפל- אפליקציות AI וchatbot, ביופידבק

לחברות מתאימות יוצע הליך התקשרות מהיר לפיילוט בתקופת המלחמה שבסופו תבחן המשך התקשרות בכפוף לנהלי ההתקשרות של כללית. זוהי הזדמנות לחברות לעבוד עם הכללית, ארגון הבריאות הגדול בישראל, ולתרום לחוסנה ובריאותה של מעל מחצית מאוכלוסיית ישראל.

תנאי סף:

חברה בעלת מימון מספק, מוצר בשל ונכונות לחלוק בעלויות הפרויקט ( באמצעות תמיכה ממשלתית ואחרת)

 

קריטריונים להערכה:

  • בשלות המוצר

  • איתנות החברה

  • ניסיון בעבודה עם ארגוני בריאות ( use caseרלוונטי מוכח )

  • אישורים רגולטוריים נדרשים

  • פשטות התממשקות עם מערכות כללית

  • זמינות / נכונות לתרגום לעברית ערבית ושפות נוספות הנדרשות בישראל

 

 

החברות מוזמנות להעביר את הצעותיהם עד לתאריך ה- 10.11.2023 בקישור.

אין בהגשת הצעה משום התחייבות להתקשרות מול החברה

תשובות תנתנה ב20.11

bottom of page